Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar onderwijzers zullen dit niet zoo'n groot nadeel achten. Misschien zullen ze die vermeerdering van stof, waarmede de tongen los te krijgen zijn — huiselijke tafreelen geven aanleiding tot herinneringen aan huis — gaarne ontvangen. Bovendien, tegenover dit schijnbare nadeel staat het voordeel, dat bij de vooroefeningen van het lezen nu alle leerlingen veel spoediger in staat zullen zijn mede te werken, doordat de platen, die dan alle vier aan den werkmuur hangen, hen in staat stellen te kiezen uit een voor het grijpen liggenden woordenvoorraad.

§ De vooroefeningen moeten bestaan uit: het laten opmerken van klanken, het laten ontbinden van woorden, het laten samenstellen van letterklanken tot woordklanken.

Bij het bepalen van de volgorde der letters, die men gebruiken zal, heeft men uitsluitend te letten op de uitspraak, zoodat van de medeklinkers het eerst die in aanmerking komen, welke aan het eind van woorden duidelijk en zuiver, zonder ©enig bijgeluid gehoord worden, en van de klinkers de heldere. Voor de eerste oefeningen zijn medeklinkers gekozen en geen klinkers, omdat het den leerlingen gemakkelijker valt een medeklinker, die op het eind van een woord gehoord wordt, te scheiden van de voorafgaande klanken dan een klinker van een voorafgaanden medeklinker.

I-'at van de medeklinkers het eerst in aanmerking komen s, r, l, m en n wordt duidelijk, als men hun uitspraak aan het eind van een woord vergelijkt met die van de overige medeklinkers.

De volgorde van de letters bij de vooroefeningen wordt zoodoende een andere dan bij de eerste leesoefeningen.

\ oor de laatste levert dit geen bezwaar op, omdat de leerlingen, als ze met lezen kunnen beginnen, de letters, die noodig zijn. bij de vooroefeningen wel hebben gehad, al is het niet het eerst, terwijl deze er door winnen, omdat dan met de gemakkelijkste letters — gemakkelijk voor deze oefeningen — kan begonnen worden.

Sluiten