Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bijwijzen" is gewenscht, omdat daardoor gemakkelijker de aandacht bepaald blijft bij het woord, dat gelezen moet worden. De leerlingen kennen het vrij spoedig, vooral als ze het al hebben gezien bij het lezen van het bord. Daarom juist zijn de eerste lesjes niet in de boekjes opgenomen. Bij het lezen van woordenreeksen, die in sommige leesboekjes voorkomen, is het wat lastiger voor hen te weten, in welke orde gelezen moet worden. Bevatten de boekjes alleen lesjes, dan vervalt deze moeilijkheid.

Vooral dient er voor gewaakt, dat de kinderen niet te dicht met de oogen bij het boekje komen; een afstand van ± 30 c.M. is de gewenschte.

Kinderen, die neiging vertoonen tot te ver voorover buigen, geven daardoor volstrekt niet altijd bewijs, dat ze bijziende zijn, al is het goed, na te gaan, hoe het met hun oogen staat, wat het best te zien is bij het lezen van het bord. Veel vaker is dat vooroverbuigen een gevolg van vermoeidheid der rugspieren. Daarom is het gewenscht de gedwongen houding, die het lichaam bij het lezen uit de boekjes heeft, telkens, b.v. na het lezen van een bladzijde, even te laten afwisselen met „rechtop zitten".

Zijn de leerlingen al een eind in een boekje gevorderd, dan is het soms niet gemakkelijk een bepaalde les op te zoeken, omdat zij dan meestal niet meer dan de cijfers tot 10 kennen, ja zelfs vaak die nog niet eens. De plaatjes kunnen dan helpen, of anders moet van voren af begonnen worden: „doe het boekje open bij het eerste of laatste lesje, of bij het plaatje met . . .; of wel: „bij ieder tikje één blaadje omslaan."

Kennen de leerlingen de cijfers tot 10. dan kan men op het bord het nummer der bladzijde opschrijven en die dan laten opzoeken. Toch stuit men hierbij op het bezwaar, dat zij dan gewoonlijk niet kunnen bepalen of zij verder moeten zijn dan waar het boekje open ligt, dan wel terug.

Over het nagaan, of door allen wordt bijgewezen, is in de vorige § reeds gesproken.

Een vaak gebruikt middel van controle hierbij bestaat in

Sluiten