Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder naar 't Z. ligt een land, dat Argentin» heet. Daar zijn onmetelijke grasvlakten met duizenden halfwilde runderen, paarden en schapen onder de hoede van bereden herders. De hoofd stad Buenos-Aires (800000 inw.) voert dan ook veel wol en huiden uit.

Amerika levert zeer vele producten , die men in Europa best kan gebruiken. Europa drijft grooten handel met Amerika. Ook de Nederlandsche schepen bezoeken ijverig de Amerikaansche havens.

Amerika heet de Nieuwe Wereld. Het werd eerst in 1492 ontdekt. Toen duurde het niet zoo heel lang, of de koene Nederlanders namen verschillende deelen van het nieuwe werelddeel in bezit. Later hebben zij sommige bezittingen verkocht of verruild.

In 't N. van Zuid-Amerika bezitten wij thans nog een land, dat 4^-maal zoo groot is als Nederland. Het is Suriname, met de hoofdstad Paramaribo (27000 inw.). Dat land levert cacao, suiker en ook goud. Bovendien bezit Nederland een zestal eilanden in \Y est-Iiulië, ten N. van Zuid-Amerika.

17. AMERIKA.

Door welke zeeën wordt Amerika begrensd? 2, Het belangrijkste deel van Noord-Amerika draagt den naam van .... 3. Hoeveel maal zoo groot als Nederland zijn de Vereenigde Staten ongeveer? 4. Wat levert dit land op? 5. Welke stad ligt aan de kust, die naar Europa gekeerd is en welke aan de Westkust ?

6. Wat levert Brazilië 1 7. Welke stad is een groote koffiehaven? 8. Aan welke dieren is Argentina rijk? 9. Wat voert Buenos Aires uit?

Sluiten