Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eilanden hoofdzakelijk bevolkt 1 14. De kleur der Maleiers is.... en die der Papoea's . ; de Maleiers hebben.... haar en belijden den .... godsdienst; de Papoea's hebben .... haar en zijn

15. In Oost-Indie leven vele dieren, die in ons land niet voorkomen, b.v... 16. Wat leveren sommige boomen er? 17. Welke belangrijke planten groeien er verder 1

18. Welke eilanden hebben rijke tinmijnen?

26. HET VOORNAAMSTE EILAND.

Dat is Java. Al de andere eilanden, Hui tenbezittingen geheeten, hebben samen slechts 10 millioen bewoners, terwijl Java alleen er 25 millioen telt.

Langs de Noordkust, en ook langs het midden der Zuidkust, heeft Java uitgestrekte laaglanden, maar voor 't overige is het een bergland. Er zijn vele vulkanen, b.v. de üedeli, de Slamat, de Merapi en de Seméroe. Al die vulkanen braken zand, steenen en asch uit. De Semeroe (3700 M) is het hoogste punt van Java.

Er zijn ook belangrijke hoogvlakten op Java, b.v. die van Hamioeng, Garoet en iLiiang, waar de voornaamste koffie-p 1 a n tages worden gevonden. Hier en in het heuvelland vindt men ook de meeste thee-tuinen. In hoogere streken worden de k i n a b o o 111 e n tegen de berghellingen gekweekt.

In Oost-Java zijn 3 kalkgebergten, waarvan het Noordelijke en het middelste met kostbare djatibossc hen bedekt zijn. Deze streken leveren ook petroleum.

In de laagvlakten verbouwen de Inlanders rijst,

Sluiten