Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verreweg de meeste groote nijverheidsstreken kunnen uit hun buurt geen voldoenden aanvoer van grondstoffen trekken. Om maar één voorbeeld te noemen, wijs ik u op de katoenfabrieken, die zulk een groote rol spelen in de Europeesche nijverheid. Gelijk gij weet, verbouwt men in Europa ook katoen; maar die hoeveelheid is zóó gering, dat de fabrikanten er nauwelijks op letten. Neen, de groote katoen leveranciers zijn de Yereenigde Staten en Voor-Indië. En in geen haven ter wereld komt zooveel katoen binnen als te Liverpool {livvcrpoel). Die katoen is ruw, onbewerkt; maar in de Engelsche steden, en ook in die van andere landen, weet men er de fijnste draden en de mooiste stoffen van te vervaardigen. Alle katoenfabrieken op het vastland van Europa zijn samen nog niet half zoo machtig als die van Engeland alleen!

In bijna alle hoofdsteden van Europa bloeit de fabrieksnijverheid. In Berlijn b.v. zijn wel 2000 fabrieken van allerlei soort. Moskou is de eerste fabrieksstad van Rusland. Weenen en Parijs hebben ontzaglijke fabrieken voor weeldeartikelen.

Zoo zijn er honderden groote fabriekssteden, die haar grondstoffen van elders moeten ontvangen en haar voortbrengselen naar alle oorden der wereld verzenden. Een levendig handelsverkeer is daarvan het gevolg. Dit handelsverkeer doet zich het meest gevoelen in de zeehandelssteden. Onder deze staat Londen verreweg bovenaan: het is de grootste stad der aarde. De tweede zeehandelsstad van Europa is Hamburg, de 3de is Antwerpen, de 4de

Sluiten