Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rivieren zijn in de laagvlakte het best bevaarbaar. Daar hebben ze in den regel een breede bedding en een rustigen loop. Maar in het bergland bruist de rivier dikwijls onstuimig voort en vormt daar niet zelden watervallen.

Op de kaart van Europa zien wij, dat vele rivieren naar het Noorden en Westen stroomen, b.v. de Garonne, de Loire (/ware), de Seine, de Maas, de Rijn, de Wezer, de Elbe, de Oder, de Weichsel, de Duna, de Newa, de Dwina en de Petsjora. Andere rivieren stroomen juist in tegenovergestelde richting, nl. naar het Z. en O., b.v. de Wolga, de Don, de Dnjepr, de Boeg, de Dnjestr, de Donau, de Po en de Rhóne (ronn'). Hoe komt dat zoo? Op de kaart zien we tusschen de Pyreneën en den Oeral gebergten en landruggen of hoogten, die een waterscheiding vormen. Deze waterscheiding loopt van het Z.W. naar het N.O.

De Wolga is de grootste rivier van Europa. Daarop volgt de Donau met zijn honderden zijrivieren , waarvan de Sau en de Drau (rechts) en de Theiss (links) tot de grootste behooren.

11. LOOP DER RIVIEREN.

i. Welke rivieren op het Pyreneesch schiereiland stroomen naar het W. en welke naar het O. ? 2. Welke rivieren stroomen in Frankrijk f 3. Door welke landen stroomt de Maast 4. In welke landen loopt de Ri/nt 5. Welke rivieren in Duitschland stroomen uit in de Noordzee en welke in de Oostzee? 6. Van welke Russische rivieren ontvangt de Oostzee het water? 7. Welke rivieren monden uit in de Noordelijke IJszee? 8. Welke rivier

Sluiten