Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun hoofdvoedsel. De Kuropeanen verbouwen er ook ontzaglijke hoeveelheden suiker, tabak en indigo.

In een groote laagvlakte ligt de hoofdstad Batavia (115000 inw.). De Gouverneur-Generaal, die voor onze Koningin Nederlandsch Oost-Indië bestuurt, woont echter in het hooger gelegen, gezonde Buitenzorg.

Soerabaja (150000 inw.) is de eerste handels- en nijverheidsstad van Java en Semarang (75000 inw-) de derde. Ook Soerakarta (i 00 000 inw.) en Djogjakarta (60 000 inw.) zijn volkrijke steden.

Op Java zijn groote rivieren, b.v. de Solo en de Brantas; maar door haar snellen stroom zijn zij van weinig belang voor het verkeer. Hiervoor heeft men prachtige grintwegen of postwegen en een net van tram- en spoorlijnen.

Op het eiland Madoera wordt veel zeezout gewonnen.

27. JAVA.

1. Welke eilanden en eilandengroepen liggen aan den Noordkant van Javal 2. Welke vindt men aan de Zuidkust 1 3. Van

Bali is Java gescheiden door Str van Madoera door

Str en van Sumatra door Str waarin het eiland

ligt. )

4. Welke zijn de voornaamste bergen op Javal (Van 't W. naar 't O.!) 5. Ook zijn er hoogvlakten, b.v. die van B... .,

van G en van M Daar groeit veel 6. Wat

verbouwt men in het heuvelland vooral? 7. Wat kweekt men hoog tegen de bergen 1 8. Hoeveel rijen kalkgebergten zijn in Oost Javal 9. Wat leveren sommige daarvan?

10. Welke zijn de voornaamste rivieren op Java 1 (Van

Sluiten