Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ff. BOS

BLINDE WANDKAARTEN

van de WERELDDEE'.EN,

voor d.e Lagere School.

Gedrukt in 7 kleuren.

Formaat 86 x 114 cM:

No. 1. Afrika.

„ 3. Australië. „ 4. Noord-Amerika. „ 5. Zuid-Amerika.

Elke kaart afzonderlijk.

1. Los of met metalen

staven ƒ 1,75

2. Met houten rollen . - 2,50 :

3. Op karton .... - 2,75 :

4. Op linnen met rollen - 3,50 ■

5. Idem gevernist . . - 4,00 I

Formaat 95 X 114 cM:

No. 2. Azië.

„ 6. Europa (Natuurkundig). „ 7. Europa (Staatkundig).

De complete serie.

1. Los of met metalen

staven .... ƒ11,00

2. Met houten rollen . - 16,25

3. Op karton .... - 18,00 l. Op linnen met rollen - 23.25 3. Idem gevernist . . - 26,75

R. BOS' Blinde Wandkaart van MerlandscMndië en Java

VOOR DE LAGERE SCHOOL.

Gedrukt in 5 kleuren. — Formaat 115/140 cM.

phijzen:

Los ƒ2,50, met houten rollen j 3,50. Op linnen met rollen ƒ6,—. Idem, gevernist, met knoppen ƒ7,25.

R. BOS' Blinde Wandkaart van West-Mé en Suriname

VOOR DE LAGERE SCHOOL.

Gedrukt in 6 kleuren. — Formaat 86/114 cM .

prijzen:

Los of met metalen staven ƒ 1,75, met houten rollen ƒ 2,50. Op karton .... ƒ 2,75.

Op linnen met rollen ƒ3,50. Idem, gevernist ƒ4,00.

Uitgaven van de firma P. NOORDHOFF te Groningen.

Sluiten