Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indispositie van den dansonderwijzer, wat in die dagen nogal dikwerf gebeurde, door het toenmalig bestuur gerekwireerd om dansles te geven. Op zekeren'dag in de maand Juni, een zeer warmen dag, werd mij zoo een taak opgedragen; de lust tot dansen was gering, daarom zeide ik tot de aanwezige afdeeling, toen het sein door het gebouw weerklonk, dat de lessen van verschillenden aard een aanvang namen: „Jongelui, het is warm vandaag, daarom stel ik voor, om in plaats van practisch dansles te geven, het heden theoretisch te doen." Nu volgde een gedeelte van hetgeen ik in de vorige bladzijden heb omschreven; bij het einde van de les werd mij door de adelborsten gevraagd, bij de volgende les een vervolg te mogen hooren op hetgeen ik hun heden had voorgelezen; ik beloofde dat ik, wanneer het wederom zoo een warme dag mocht zijn, een deel van de les lezende zoude verrichten. Hetgeen ik toen heb voorgelezen, wordt u thans aangeboden, jeugdige lezers.

„Toekomstige bevelhebbers van Neerlands vloot, uw belangstellende weetgierigheid, om een vervolg op de theoretische les van de vorige week te hooren, deed mij de pen opvatten, om, zooal geen vervolg, dan toch eene nalezing van het voorgaande op het papier te zetten. Overtuigd van het klein aantal werken, die eenig licht kunnen verspreiden over de kunst die wij wekelijks beoefenen, is iedere bladzijde daaraan gewijd, een steen, die het gebouw hechter op zijn grondslagen doet rusten.

Het is schoon, neen het is grootsch, als bevelhebber in staat te zijn, de rechten van het vaderland te verdedigen.

Sluiten