Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Webers Freischütz denzelfden takt weder terug, langen tijd danste men de Wals in gematigde beweging, een zoogenaamden „Schleifer", zooals de Duitschers het noemden ; maar toen de Walsen van Johan Straus, Lanneb, Labitzky en anderen verschenen met hunne glanzende melodieën, liet men de gematigdheid varen, en danst» men de Wals vlugger of sneller. Ofschoon ik niet als voorspraak wil optreden van de eene of andere manier van walsen, kan ik niet ontveinzen dat een Wals netjes gedanst, niet te snel of te wild, met zeer kleine omdraaiingen de balzaal door, dus een grooten cirkel beschrijvende, samengesteld uit kleine cirkels, een zeer schoone dans is, en wanneer dan de tweelingzuster der danskunst „Musica" haar steun verleent met melodieën zooals sobre las Olas, ofFlor di Mayo, dan moet men visschenbloed in de aderen hebben, om niet met verrukking aan dien dans deel te nemen. Wij willen daarom nog een paar regelen aan het papier toevertrouwen, en wel om te doen zien, wat een landsman van den Walzer, een Duitsch schrijver daarvan zegt: „Der Walzer ist ein Tanz unter zwei Personen, die als ein durch Arm und Hand verbundenes Paar sich um ihren eigenen Mittelpunkt auf kleinen Kreisen mittelst 2X3 geregelten Schritten in gleichmasziger Bewegung einmal drehen und mit solchen in beliebter Anzahl fortgezetsten ringformigen Wendungen eine gröszere Kreisfigur beschreiben. Es ist der echt deutsche mit dem Volksleben innigst verwachsene Nationaltanz, keinem andern nachstehend, denn in keinem herrlicher schwebt die vollendetste Figur der Welt, die Kieisflgur,

Sluiten