Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden van liet regeerende stamhuis vastgesteld zijn, in verschalend opzicht wijziging behoeft en het thans wellicht het geschikte oogenblik is om die wijzigingen aangebracht te krijgen. Want al venvacht en hoop ik, dat het wapen des Konings en des Rijks, wat de hoofdzaak aangaat, ook in de toekomst onveranderd blijven zal, in het wapen van de overige leden van het toekomstige stamhuis mag het stamwapen van Mecklenbnrg m. i. niet ontbreken.

Mr. H. J. Koenen.

scheveningen, KOV. 1900.

Sluiten