Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Nederland in betrekking staat. Wil men die allen te zamen vatten, dan spreke men liever van de Dynastie van Oranje, want het kan door niemand ontkend worden, dat er tusschen deze drie huizen, en in het bijzonder tusschen de beide laatste een recntstreeksch dynastiek verband bestaat.

Wanneer in den volledigen titel van het nieuwe stam-huis de naam Mecklenburg voorkomt, dan bestaat er weinig gevaar, dat men uit het oog zal verhezen, dat voor den mansstam van Nassau die van Mecklenburg in de plaats komt, en kunnen zij die tot dusver van het „Huis van Oranje" spraken, dat ook in de toekomst blijven doen, eenerzijds om een tegenstelling tusschen den Nederlandschen en den Duitschen tak van Mecklenburg te maken, anderzijds om in een bepaald redeverband te doelen op de traditie, die krachtens vererving in de vrouwelijke lijn, het nieuwe koningshuis aan de latere Oranje-Nassau s en deze weder aan de eerste stadhouders verbindt, hoewel ik, als gezegd is, in dit laatste verband het woord

„dynastie" zou verkiezen.

Wat het eerste punt betreft, de noodzakelijkheid om in de toekomst de Duitsche en de Nederlandsche Mecklenburg's hoewel tot één geslacht of stamveiband behoorend, als twee afzonderlijke huizen te beschouwen, daarop komen wij in een volgend hoofdstuk terug.