Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Het prinsdom Oranje en het Mecklenbnresche huis.

Ï|aar aanleiding van hetgeen in de vorige hoofd^t> stukken is gezegd omtrent de eigenaardige wijze, waarop zich in den loop der tijden gansch exceptioneele regels voor de erfopvolging in Oranje ontwikkeld hebben, zou de vraag kunnen rijzen of er geen gevaar bestaat, dat het prinsdom Oranje, bij eventueel uitsterven van de nakomelingschap van de Koningin, misschien zelfs reeds bij het uitsterven van de nakomelingschap in de mannelijke linie, bij bijzondere wilsbeschikking of krachtens eenig vroeg of laat op te stellen erfverdrag, in het geslacht Mecklenburg gehouden werd, op grond dat iets dergelijks reeds eenmaal bij den dood van Réné van Nassau-Chülon, heeft plaats gehad. Op zich zelf moge het gevaar, nu het niet meer een werkelijk gebied, maar een blooten titel geldt, dien desnoods meerderen tegelijk

Sluiten