Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

devies, door art. 8 van het Kon. Besluit in één adem met het helmteeken genoemd, niettegenstaande de oorsprong een geheel andere is. De spreuk „Je Maintiendrai" toch behoort niet, zooals men bij de vaststelling van het Kon. Besluit schijnt gedacht te hebben, bij het wapen van Nassau, maar bij het wapen van Chalon-Oranje. Immers de eerste, die haar voerde, was Réné en wel in dezen vorm: „Je Maintiendrai Chalon." Prins Willem heeft er later „Je Maintiendrai Nassau" van gemaakt, doch dit neemt niet weg, dat er geen enkele reden bestaat om dit nimmer door de overige takken van het huis Nassau gevoerd devies te laten varen, nu er geen mannelijke descendenten, d. w. z. naar de gebruikelijke terminologie mannelijke descendenten in de mannelijke lijn (males par maies) van Koning Willem I meer bestaan. Koningin Wilhelmina is volkomen bevoegd die spreuk aan Haar wapen en dat des Rijks toe te voegen, mits het uitdrukkelijk geschiede. En dit is mede één van de voornaamste redenen, waarom het Kon. Besluit van 1815 herziening behoeft.

Ook onder het wapen van de Prinsen van Oranje mogen die woorden m. i. niet gemist worden. Of men ze eveneens zal aanbrengen onder het wapen van de overige leden van het Koninklijk Huis, of dat men voor deze het Mecklenburgsche devies „Per Aspera ad Astra" zal verkiezen, is een punt, waaromtrent ik geen meening wensch uit te spreken; vandaar dat op de wapenteekening geen van beide deviezen is aangebracht.

Sluiten