Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in toepassing te brengen; misschien vergiste hij zich, maar op dit oogenblik althans miste zij het aplomb tot verzet; 't was ook te laat, want reeds schoof Thomas de groote middendeur open en verkondigde dat het souper gereed was; reeds leidde mijnheer van Berchem de wichtige mevrouw Ditmar op; de andere heeren kozen de dames die zij tot cavaliers wilden strekken voor den korten tocht, en Regina kon zich van den opdringer niet meer ontslaan zonder opzien te wekken.

„Mag ik morgen het antwoord komen halen op mijn briefje?" vroeg hij stoutweg maar fluisterend, terwijl zij voortgingen.

„Neen, niet morgen."

„Zult gij misschien schrijven?"

„Zeker niet; ik... ik zal u door oom laten waarschuwen als ik u te spreken heb..." en zij wees hem hare plaats; de zjjne was niet naast haar, maar toch vlak daar tegenover, zoodat het licht viel met elkaar te praten, alleen niet vertrouwelijk, daar had de ondeugende voor gezorgd.

Sluiten