Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen, ben ik... niet boos, niet gekrenkt, maar onhandelbaar; en dan eisch ik strikte gehoorzaamheid, volgzaamheid zonder slapheid, of ik maak rechtsomkeert, en men mag een ander roepen, die meer inschikkelijk is; maar ik herhaal het, dit geval is het uwe niet, en men moet uwe levendige verbeeldingskracht hebben en uw iritabel zenuwgestel, om zoo iets uit te denken ! Zal ik u de waarheid bekennen over mijn stilzwijgen? De gansche zaak was door mij vergeten. Het schrijven van mijnheer Ryhove was beslissend en ingericht op het „pas de reponse" te mijnen behoeve. Ik hield de discussie over dat punt voor gesloten, en wendde mijne aandacht elders. In mijn beroep krijgt men iederen dag, ieder uur nieuwe indrukken, en onder al die afwisselingen vergeet men al heel licht wat zich niet bepaald aan onze aandacht opdringt. Eerst door uw schrijven herinnerde ik mij den raad, dien ik u eens had gegeven met opzicht tot uwe Mathilde; dat zou nog het ergste niet zijn, zoo.... ik nu nog bij machte ware u het toen aangeprezen middel te leveren, daar het blijkt dat gij er u van wilt bedienen; maar ongelukkig is dit niet het geval. Gij begrijpt wel dat de Zwitsersche dame, die ik u op goeden grond kon aanbevelen, niet op uwe veranderde gezindheid heeft gewacht, laat ik liever zeggen op uwe veranderde omstandigheden, om een der vele proposities te accepteeren, die haar werden gedaan. Zij is nu geplaatst bij een ander lid van dezelfde familie, waarin zij reeds eene opvoeding heeft voltooid, en is met het gezin en de beide jonge dames, aan hare zorg toevertrouwd, naar het buitenland vertrokken. - Dat moeten wij dus opgeven; maar terwijl ik, gepreoccupeerd door het verlangen om u van dienst te zijn, mijne patiënten bezocht, viel mij iets in, dat u mogelijk zou convenieeren, al staat de persoon in kwestie in gansch andere condities, en al zou ik u niet met de hand op het hart durven verzekeren, zooals ik dat van mademoiselle des Troyes mocht doen, dat zij juist de aangewezen persoon is, om de opvoeding van eene jonge dame te perfectionneeren. Zij is zelf nog eene jonge dame en het zou kunnen zijn dat zij heel wat aan hare eigene vorming zou moeten doen, eer zij zich als

eene perfekte opvoedster zou mogen opwerpen; maar men

heeft Venseignement mutuel geprezen. Uwe Mathilde is zacht en

Sluiten