Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Tollens... mats oui! het volkslied, altijd voor het volk, juist zooals ik beweerde."

„En de romans van Yan Lennep, ook alleen voor het volk?' plaagde ik ...

„Pour cela non!" van eene patricische familie, geparenteerd aan de R's, aan de W's, een charmant man, un vrai poite, zeer gerepandeerd, regu ri la cour! Zelve had zij hem nooit ontmoet, maar, dit moest zij toestemmen, diens werken hadden geperceerd, hadden reputatie, en, men las ze; zij zelve had er ook van gelezen, en het was interessant, magnifique zelfs, de Pleegzoon, de Roos van ..., enfin, zoo iets uit Friesland, maar toch dat alles zou zeker meer gegoüteerd zijn geworden als het in 't Fransch ware geschreven."

Ik gaf het op. Zulk een exemplaar van anti-nationaal vooroordeel en onwetendheid is zeker zeldzaam, maar toch de geest, waarvan dit getuigt, is hier helaas! meer algemeen dan ik had erwacht. In sommige families komt de Anglomanie meer uit, maar in den regel predomineert toch la chère France met zijn schitterend tweede keizerrijk en zijn devies: Vempire c1 est lapaix, dat mijnheer nooit uitspreekt zonder een ironiek glimlachje om den mond. Doch om op Haubertin terug te komen, zij mag van geluk spreken, dat „som cousin le ministre", zooals zij nooit verzuimt hem te noemen, niet tegenwoordig was bij dat discours dat ik u weergaf; want hij zou haar, wat mij niet geoorloofd was, met een coup de langue hebben geveld, hij, die de taal, de letterkunde, de kunst van zjjn land zoo lief heeft, en steeds doet wat in zijn vermogen is om die te begunstigen en vooruit te brengen; Sou Excellence (freule Haubertin is de eenige, die hem in den huisljjken kring dien titel geeft) is het buitendien geheel niet met haar eens, noch zij met hem. Zjj is uit principe tegen mesalliances, en zij kan het hare gracieuse cousine Sophie, die toch eene Braunfels is van geboorte, maar half vergeven, dat zij iemand van burgeraf komst tot echtgenoot accepteerde. O, zeker, zjj deed eene goede partij, en er was ook eigenlijk niets op den persoon aan te merken, maar men wist toch dat zijne familie roturière was, trés roturière, rijk geworden door handel en scheepsreederij, parvenus in één woord, enrichis van gisteren, en 't was

Sluiten