is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ulorlorlanricnho I Inuri ( Brand- en Inbraak-Verzekering ncucl lallUOüllC LIUjU ( Heerengracht 248, Amsterdam

21. Hoeveel bedraagt dit loon per ?

(Indien voor verschillende kwaliteiten verschillende loonen betaald worden, dit op te geven.)

22. Hoeveel bedraagt de gemiddelde arbeidstijd per

? (duisen<i,fond,enz)

(Van de verschillende soorten op te geven.)

23. Hoeveel onkosten betaald gij voor grondstoffen, enz. per.... of levert de werkgever die?

24. Krijgt ge vergoeding voor kunstlicht of brandstof? Zoo ja, hoeveel ?

25. Hebt gij nog andere onkosten voor machines (prijs of huurprijs hiervan), naalden,garen, houtskool, touw, stijfsel enz. ?

ty.00 mogelijk de verschillende onkosten fier week opgeven.)

26. Op welken tijd wordt uw loon uitbetaald ?

27. Zijn er ook kortingen of boeten, zoo ja, welke?

28. Bestaat een vaste overeenkomst ?

Wordt dikwijls van patroon verwisseld ?

29 Is de grondstof, die gij ontvangt, van slechter kwaliteit dan die, welke in fabriek of werkplaats bewerkt wordt?

Nederlandsche Lloyd | Heerengracht 248, Amsterdam.