is toegevoegd aan uw favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO.ONa CO.ONa

I I

d. CH.OH + Na OH = CH.OH + Q,H50 H

CH.OH CH.OH

I I

CO.OQH; CO.ONa

Op gelijke wijze werd de vorming van

C O. O Na CO.O C,H5 I I

CH.OH uit C H.ONa verklaard. I I

CH.OH CH.OH

I I

CO.OCH, CO.OC2Hs

Deze voorstelling wordt nog gesteund door het feit, dat wijnsteenzuur diaethyl onder den invloed van water (bijv. door de vochtigheid van de lucht), zeer gemakkelijk verzeept wordt en dus nog veel gemakkelijker onder den invloed van bijtende potasch of soda.

Deze omzetting was de oorzaak, dat bij vroegere onderzoekingen door andere scheikundigen, producten verkregen werden, die het metaal aan de zuurrest gebonden hadden,

daar blijkbaar met eene oplossing van

aethylaat in gewone abs. alcohol gewerkt werd.

b. De lichamen worden ontleed onder den invloed van de zuurstof van de lucht, welke ontleding gepaard gaat met eene geelachtige verkleuring.