is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhooging der buitentemperatuur tengevolge van de sterkere dampvorming en dus ook grootere afkoeling door het gecondenseerde neerdruppelende vocht. Bij verlaging van de buitentemperatuur steeg de thermometer in den damp weer.

Vervolgens echter was er tegen mijn proeven nog in te brengen dat ik gewerkt had met aethylacetaat als kookvloeistof. lehfei.1vt, die voor mengsels van deze stof met benzol den samenhang van damp- en vloeistofconcentratie had nagegaan l), had met datzelfde vloeistofpaar niet dampspanningsbepalingen kunnen doen, daar volgens hem het aethylacetaat bij lang koken ontleedde -) en hij dus niet constante getallen had kunnen krijgen. Nu had ik weliswaar zelfs na dagen lang koken bij denzelfden druk en dezelfde buitentemperatuur, steeds dezelfde binnentemperatuur gevonden en was prof. Lobry de BRUYN zoo vriendelijk geweest mij mede te deelen dat een dergelijke ontleding van watervrij aethylacetaat ook bij aanwezigheid van benzol zeer onwaarschijnlijk te achten is; toch scheen het mij veiliger nog eens een stof te nemen waarmede lehkei.dt wel constante getallen had gevonden. Ik herhaalde dus de proeven met alcohol en kreeg weer volkomen hetzelfde resultaat. Het lijkt mij daarom niet noodig hier nogmaals uitvoerig cijfers te geven, slechts zij het mij veroorloofd een laatste proef mee te deelen die naar mijn meening de zaak volkomen beslist. Daartoe werd de vlam zoo geregeld, dat de buitentemperatuur langzaam stijgende was en

>) Puil. Mag. (5) 40 p. 397.

,J) Phil. Mag. (5) 46 p. 4-2.