is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wordt de afleesfout dus noodeloos vergroot. Juister en eenvoudiger scheen het, partij te trekken van het feit dat in mijn werkkamer een KAHUs.UM'sche automatische luchtpomp in gebruik was. Een U-vormige buis van i M. lengte en voor de helft met kwik gevuld werd ter eene zijde met het kookvat, ter andere met de luchtpomp verbonden. In enkele minuten kon aldus de kleine ruimte boven de kwik in het eene been luchtledig worden gemaakt tot een bedrag, tien of honderdmaal kleiner dan de aflezingsfout. Deze inrichting had bovendien de voordeel dat men zich door één blik door den kijker kan vergewissen of de druk constant is gebleven en niet door variatie van den barometerstand gedwongen is daartoe telkens een volledige drukbepaling te doen. Ken kraan met kwikafsluiting kon den manometer van de pomp afsluiten, zoodat deze ongestoord nog voor ander werk kon gebruikt worden. De verbinding tusschen manometer en pomp werd tot stand gebracht door een Kl'ndtW'Aklil'KG'sche glasveer, die tot dit doel door haar lichtheid en groote veerkracht veel geschikter is dan de veelal gebruikte glazen spiralen. Om capillaire aflezingsfouten te vermijden, werd de manometerbuis zeer wijd genomen (diameter van binnen 1 2 mM.,) en haar ondereind bovendien voorzien van de ook door Cl'NAKl's gebruikte Rayi.kicii'sche ') inrichting tot correctie van den meniscus. De aflezing geschiedde met een kathetometer van F. W. Breitiiavit te Cassel, waarvan de nonius veroorloofde 0.04 mM. direct af te lezen.

') I'roc. Rov. Inst. 15, deel 1 p. 5.