is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Het gebruik der dynamische methode van dampspanningsbepaling voor mengsels, behoort beperkt te blijven tot die gevallen, waar de statische methode niet kan toegepast worden.

II.

Koken is een verschijnsel, dat alleen bij verontreinigde

stoffen voorkomt.

III.

Terecht keurt Gkikkiths j) de algemeen geldende definitie van het bovenste vaste punt der thermometrie af. maar de door hem voorgestelde verandering heft

de bezwaren geenszins op.

') Proc. Camur. Phii.. Soc. 9 p. 2-24.

IV.

Van de proeven, die in strijd schijnen ') met den regel : dat een pxj-lijn slechts één maximum of minimum kan vertoonen, zijn die van CaUBET, LlNEBARGER en Bauer te beschouwen als foutieve waarnemingen, terwijl de proeven van Konowai.ow inderdaad niet tegen dien

regel strijden.

>) /.ie : liANCROFT (The Phase Rule, Ithaca 1897 p. 119 en 124),

OsïwaLD (Lehrbuch 11' P- C2C) en Duhem (Z. PhvSIK. Ch. 36 p. G05).