is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verplaatsing van het niveau zal des te grooter zijn naarmate de hoek, welke de meetbuis met den horizon maakt, kleiner is. Om de helling te bepalen gebruikt men de twee vaste punten CC, welke juist 200 mM. van elkaar verwijderd zijn en op eene schaal, die achter de meetbuis is aangebracht, aanwijzen, hoe groot het hoogteverschil der beide punten is.

Veronderstel het eene punt staat op 30 mM., het andere op 69 mM., het verschil is dan 39 mM. Langs de meetbuis gemeten verschillen de punten 200 mM., in werkelijkheid is het hoogteverschil 39 mM. Het werkelijke hoogteverschil is dus

maar of 0.195 van het schijnbare. Komt er 200

dus een verschil in druk op beide vloeistofzuilen, welke het niveau in de buis 1 mM. doet stijgen, dan is het werkelijk verschil in druk 0.195 mM. Wij noemen nu dit getal de coëfficiënt van reductie.

Door eene vloeistof te gebruiken welke soortelijk lichter is dan water is deze coëfficiënt nog meer te verkleinen.