is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld van berekening.

Inhoud v/d flesch 5493 CcM. Druk 756 temp. i7°C.

Toegevoegde bariet 90 CcM dus hoeveelheid

lucht 5403 CcM.

Oorspronkelijk was 30 CcM bariet = 46.8 oxaalz.

Na absorptie » » » » =43-3 »

Voor 30 CcM bariet is het verschil 3.5 oxaalz.

» 90 » » » » » 10.5 »

De koolzuur van 5403 CcM lucht heeft dus

eene hoeveelheid bariet omgezet gelijkstaande met

10.5 CcM oxaalzuur

1 CcM oxaalzuur = 1 mgr. CO*

In 5403 CcM lucht was 10.5 mgr. COs, per

1000 CcM = 1.98 mgr. CO2

1 mgr. CO* bij 1 70 C en 756 mM. druk — 0.55 CcM

1000 CcM lucht bevatte 1.08 CcM C04

of het koolzuurgehalte was 1.08 °/on.

Bij het vullen van de flesschen met bariet en

bij het titreeren is het wenschelijk gebruik te

maken van de z.g.n. Cremer'sche Pipetten. Daar

deze sneller werken toelaten, heeft de buitenlucht