is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCLUSIES.

Vooreerst rijst natuurlijk de vraag: Hoe groot is gemiddeld de natuurlijke ventilatie der kleine woonvertrekken te Amsterdam?

Daarvoor alle gevonden waarden bij elkaar op te tellen en daarna door het aantal proeven te deelen, is wel het eenvoudigste, doch het zou mijns inziens niet tot een juist gemiddelde voeren, te meer daar ik de Amsterdamsche woningen met die te Berlijn wil vergelijken.

Ik zal daarom eenige proeven moeten uitsluiten, die niet onder normale of vrijwel normale omstandigheden werden genomen. Daaronder behooren n°. i en n°. 2, omdat deze lokalen niet meer tot kleine woonvertrekken kunnen gerekend worden. Bij de keuze tusschen n°. 3 en n°. 4,