is toegevoegd aan uw favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Den 2 icn Januari 1897 (Staatsblad No. 46) zag een Koninklijk besluit het licht, waarbij het is verboden in werkplaatsen of fabrieken een persoon beneden 16 jaar of eene vrouw arbeid te doen verrichten:

A. in werklokalen,

1. die niet gedurende den werktijd zooveel mogelijk gelijkmatig zijn verlicht;

2. wanneer niet ter plaatse, waar die persoon of die vrouw arbeid verricht, het directe zonlicht kan worden afgesloten;

B. ter plaatse, waar:

1. gedurende den tijd tusschen 9 uur des voormiddags en 3 uur des namiddags kunstlicht moet worden gebezigd ten einde eene voldoende verlichting te verkrijgen, tenzij de bizondere weersgesteldheid het gebruik van kunstlicht noodzakelijk maakt;

2. het bedrijf wordt uitgeoefend van:

a. borduren,

b. diamanten of andere edelgesteenten bewerken,

c. goud of zilver smeden,

d. graveeren of houtsnijden,

e. instrumenten maken,