is toegevoegd aan je favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Diamantbewerken.

Ten gevolge van groot gebrek aan materiaal in deze anders te Amsterdam zoo talrijk vertegenwoordigde industrie, was het me hier slechts mogelijk, met moeite twee waarnemingen bijeen te zamelen. Beide gevallen betreffen het werk van diamantsnijders, die zich des avonds in hun kamer met dezen bij uitstek fijnen arbeid bezighielden. Toevalligerwijze maakten beide gebruik van zoogenaamde „Schusterkugel", waarover ik in beide gevallen een kort woord vermelden zal.

Geval i.

Brillantsnijder v. H., 28 jaar, heeft volgens zijn zeggen goede oogen. Op den rand van de tafel, waaraan hij arbeidt, staat het bakje, waarboven de brillant wordt bewerkt. Boven de tafel hangt een zeer groote, en veel warmte verspreidende petroleumlamp met groote zwarte kap, zoodanig, dat de direkte vlam zichtbaar blijft. De afstand van die vlam tot de plaats, waar gewerkt wordt, bedraagt 70 c.M.; tusschen de vlam en het bakje nu, en op een afstand van ' 25 c.M. van dit laatste verwijderd, is de z.g. Schusterkugel geplaatst, bestaande uit een hollen kogel van glas, waarvan de middellijn ongeveer 20 c.M. bedraagt. Deze is gevuld met eene kleurlooze vloeistof, bestaande, volgens zijn beweren, uit een bepaald en hem onbekend mengsel.

De lichtbundel, die nu door deze inrichting op het