is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat abortus of vroeggeboorte optrad, ook wel dat men een begonnen baring er sneller door meende te zien verloopen; doch dit zeldzamer, de meeste ecbolica hebben als abortivum hun intrede gedaan. Het is verder niet vreemd, dat vele en velerlei geneesmiddelen bekend staan als abortiva, immers men had a priori veelal met een zieke vrouw te doen, hetgeen op zichzelf reeds voor abortus praedisponeert, en indien zij niet ziek genoeg was, kon zij het door 't middel (onoordeelkundig toegepast) wel worden; ik behoef slechts te herinneren aan de Haarlemmer olie die in de volksklasse een ruime aanwending vond, zoowel als abortivum, als om zwakke weeën te versterken, in- en uitwendig toegepast. Ook de lierba Sabinae hadden en hebben nog een volksreputatie; daar de plant zich gemakkelijk laat kweeken, kon zij te eer door „kruidmengers" worden verstrekt. Het is dan ook zeer de vraag, of het eventueel misbruik zou kunnen worden geweerd door het te bannen uit de pharmacopie (Stokvis III: 65), waarin het hoofdzakelijk is opgenomen, omdat het zulk een sterke huidprikkel is (Stokvis II: 52). Overigens is er niet veel goeds van te zeggen en heeft het vele vergiftigingsgevallen voor zijne rekening.

Wij komen nu tot het moederkoorn, secale cornutum een grootheid op obstetrisch gebied. Als ecbolicum een gevallen grootheid. Het „pulvis ad partum" der oude obstetrici werd door Hosacks kortweg in „pulvis ad mortem" verdoopt, hetgeen Pinard onderschrijft: (Arcliif de Gynaec). En zeer concies zegt deze laatste dan: le seigle ergoté effectue non des contractions. mais des contractures. Inderdaad is het deze tetanus