is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezwaarlijk. Historisch is echter het feit van waarde, dat de metreuryse de anciënniteit heeft boven de kolpeuryse, die zooveel eenvoudiger en makkelijker is.

De kolpeurynter van Braun is als volgt geconstrueerd: Een peervormige gummiballon is verbonden aan eene onuitzetbare buis, waardoor de vulling geschiedt; een kraan dient tot afsluiting. De vulling geschiedt met warm of koud water, zoolang tot de ballon de scheede goed vult, zonder pijn te doen. Een ring dient ter bevestiging van een band, die over de heupen der vrouw wordt vastgebonden, om uitglijden te voorkomen. Grensen heeft het apparaat vereenvoudigd, maar niet verbeterd. Bij hem maakt de toevoerbuis deel uit van den ballon en is niet van een binnensten mantel van hoorn voorzien, zooals die van Braun. De sluiting geschiedt met een houten pen. Braun stelde de volgende indicaties op (Biermer der Kolpeurynter pag. 4).

1°. Bloedingen in het ontsluitingstijdperk, wanneer deze het gevolg zijn van Placenta praevia, Mola hydatid. of ingetreden abortus; alsmede bij bloedingen na de verwijdering van de placenta, wanneer de fundus uteri goed gecontraheerd is en de bloeding waarschijnlijk uit het onderste segment afkomstig is.

2°. Bij dwarsliggingen en normaal bekken, als voorbereiding tot keeren op het hoofd.

3°. Bij bekkenvernauwing en hoofdligging om volkomen ontsluiting te krijgen, ter vermijding van ontijdig breken der vliezen en ter vergemakkelijking van forcipale of manueele extractie.

4°. Om de geboorte op gang te brengen of te bespoedigen bij eclampsie.

5°. Bij een gereponeerde hernia intestino-vaginalis.