is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Champetier en anderen trachten deze liggingsverandering te voorkomen door den ballon minder sterk te vullen. Boissard maakt een ballon met een komvormige uitholling bovenaan, die het voorliggend deel als 'tware uitnoodigt daar plaats te nemen. Hij vergelijkt het bij „un fond d'artichaut". Ons staat misschien de vorm van een eikeldopje beter voor den geest. De stof is dezelfde als die van Champetier, de grootste omtrek is 32 cM., de ballon wordt ingebracht met een tang, die nog iets meer op een kleinen forceps met palslot gelijkt.

Het volumen is geringer dan bij Champetier, het hoofdverschil is echter gelegen in de beschreven uitholling bovenaan.

De dissertatie van Nagib Eddé geeft alleen de gevallen, waarbij de ballon te pas werd gebracht om vroeggeboorte op te wekken. Intusschen vermeldt hij ook, dat de ballon 4 maal werd gebruikt wegens haemorrhagie, eens bij eclampsie, 2 maal als eenvoudig dilatatiemiddel bij langzame baring, eens bij sterke rigiditeit van het collum en hydramnion, eens bij hydrocephalus en vroegtijdig breken der vliezen. In al deze gevallen, en zij zijn het juist die ons belang inboezemen, heeft de ballon van Boissard echter geenerlei voordeelen boven dien van Champetier, integendeel is hij in 't nadeel, waarop door Boissard zelf (Nagib Eddé p. 20) wordt gewezen.

Be ballon van Moussous (Jean Mercier: des différents moyens de provoquer 1'accouchement prématuré et en particulier d'un nouveau ballon).

Deze ballon is van caoutchouc, en verschilt al weinis:

' O