is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel verder gaat Rizzoli. „De l'accouchenient artificiel instantané par les voies naturelles, en remplacement de 1'opération césarienne, chez les femmes mourantes ou décédées dans un état de grossesse avancée.'' Rizzoli wil dan ook bij resistent collum uteri den weerstand door manueele dilatatie overwinnen om de vracht te extraheeren, hij raadt tot een accouchement forcé. In Italië vond zijn voorbeeld allerwege navolging, en zijn handelwijze werd ook wel de Italiaansche methode genoemd. Zij is uni manueel. De rechter hand, behoorlijk geboterd, wordt in de vagina gebracht, de wijsvinger zoekt het ostium ext. en dringt zich met borende beweging, in het cervicaal kanaal. De andere vingers volgen. Al draaiende om zijn lengteas werkt zich zoo de geheele hand als een levende wig in de cervix; zoodra de handbreedte gemakkelijk passeert worden de vingers gespreid l) om de dilatatie zooveel mogelijk volkomen te maken. Indien de verstrijking is tot stand gekomen zal het uit den aard der zaak voordeeliger zijn de hand weer wat terug te halen om de volle spreidbreedte der vingers op het ost. externum aan te wenden. Een groot voordeel bij deze handelwijze, eenvoudig als zij is, ligt hierin dat zij ook kan worden toegepast bij moeilijk bereikbare portio, die hoog staat en ver naar achter. Verder is het vooral bij nog zeer geringe verstrijking dat haar werking tot zijn recht

') Tegen „spreiden" in dezen zin gebruikt, bestaat bedenking. Het zou een Germanisme zijn. Intusschen vindt men het reeds bij oude Hollandsche obstetrici in gebruik, o. a. in 't uit 't Fransch vertaalde werk v. Portal Ao. 1690 (o. a. op pag. 19, 187. 217, op blz. 194 „verspreyden"). Het woord moge een vreemde indringer zijn, in de obstretie heeft het ra. i. burgerrecht verkregen.