is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 't oog op 't afgeweken houden van den schedel.

Te 11.25 is er ongeveer 4 cM. ontsluiting, de schedel begint in te dalen, de groote fontanel en een groote navelstrenglis zijn duidelijk te voelen, de navelstreng klopt goed. Daar de schedel op 't bekken is gekomen, waardoor 't kind in gevaar kan komen, is 't tijd om in te grijpen.

Patiënt wordt gecatheteriseerd en in narcose gebracht, dilatatie van het cervicaalkanaal volgens Bonnaire, tot volkomen ontsluiting. Met de rechterhand wordt ingegaan, de vliezen gebroken, en keering op den voet verricht, waarbij een groote navelstrenglis uitzakt De versie was gemakkelijk, de extractie vrij moeilijk en met behulp van uitwendigen druk. De achterste arm was opgeslagen. Het kind was licht asphyctisch, wordt door de gebruikelijke middelen bijgebracht. De placenta volgt onmiddeliyk door lichten druk, de vliezen komen niet allen mee. Er is een ruptuur ontstaan die met 3 hechtingen wordt gehecht. Pat. komt weer bij, braakt niet, de uterus is goed gecontraheerd, er wordt weinig bloed verloren.

Gewicht van het kind 4100 gram.

Het kraambed verliep normaal.

Men ziet in deze historia dat met opzet getracht werd de afgeweken schedelligging te behouden, door de vrouw op de andere zijde te leggen dan waar de schedel staat.

Deze handelwijze vindt men zelden vermeld, de klassieke regel luidt dat men de vrouw op de zijde zal leggen waarheen de schedel is afgeweken. Daalt de schedel nu in dan zou een opglijden en vrij worden