is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet door vermoeidheid tot een ongunstig oordeel over de mogelijke rekbaatheid paaien en stelle den standaard van „handenarbeid" niet te laag.

De Bloedingen.

Wij noemden in het eerste hoofdstuk als de drie gevallen, die in ons kader vallen: ontydige loslating van de normaal gelegen placenta, ruptuur van den sinus circularis en placenta pra1 via. De ruptuur van den sinus circularis, al moge zij ook overigens een afzonderlyke plaats ten volle verdienen (Mynlieff: Ruptura sinus circularis Diss. Amsterdam 1898) valt uit den aard der zaak bij een vraagstuk van therapie buiten de termen van afzonderlijke bespreking, immers de diagnose kan met zekerheid eerst post partum worden gesteld, terwijl te voren meestal placenta prsevia of gedeeltelijke loslating der normaal gelegen placenta als oorzaak der bloeding zal worden aangenomen. Vooral de laatste is moeilijk uit te sluiten, al moge ook het niet opgezet zijn van den buik, de uitwendige bloeding en de frischere kleur van het bloed hiertegen pleiten.

Bovendien zal de ruptuur van den sinus niet zelden loslating van een deel der placenta tengevolge hebben, de behandeling valt dan uitteraard geheel met die der genoemde afwijking samen. Intusschen behoort de ruptuur van den sinus circularis vaak genoeg tot de minder alarmeerende bloedingen, en zal een afwachtende houding mogelijk blijken. Bij dreigend gevaar zal men de wenschelijkheid van spoedverlossing op den voorgrond stellen.