is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel zal men altijd zorgvuldig dienen te scheren en reinigen, bij het inbrengen van twee handen is het anders onvermijdelijk haren mee naar binnen te brengen.

Mocht de vrouw niettegenstaande de narcose ongunstig op den ingreep reageeren dan kan men aanstonds ophouden en zal de aanval in voldoende mate door de narcose worden gekeerd; intusschen komt dan al wat men aan dilatatie gewonnen heeft ten goede aan het verloop van den partus. Bonnaire noemt in de eerste plaats het belang van 't kind (1. c. pag. 25: rEn resumé, sauf dans les cas oü 1'éclampsie frappe la femme enceinte longtemps avant le terme de la grossesse, a un moment oü 1'enfant n'est guère viable et alors qu'on peut espérer le voir échapper au danger de la toxémie maternelle et la naissance prématurée, nous estimons qu'il est indiqué, tant dans 1'intérèt de 1'enfant que dans celui de la mère, de chercher a obtenir, sans déterminer de lésions, 1'évacuation aussi rapide que possible de 1'utérus. La dilatation du col pluri-digitale et bimanuelle nous semble le moyen le plus simple, le plus anodin et le plus sur pour atteindre ce but." Dr. Bonnaire deelde mij mede, dat weldra in de Presse médicale het verslag verschijnen zal van een serie van 15 gevallen van eclampsie door hem zeiven en zijn leerlingen aldus behandeld. Tot mijn spijt is deze publicatie vertraagd en kan nu hier geen plaats en bespreking meer vinden, intusschen vertrouwen wij dat zoowel door deze waarnemingen als door andere, die van bevoegde zijde te wachten zijn, de creditzijde der bimanueele dilatatie-methode ter spoedverlossing, in tal en waarde winnen zal.