is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal gevallen,' Gemiddeld Aantal gevallen, Gemiddeld

Levens- die dienden ter maximum Levens- die dienden ter maximum

week. berekening van van een week. j berekening van van een

bet gemiddelde, maaltijd. het gemiddelde, maaltijd.

le 14 120 cM'. 14e 8 i 249 eM'.

2e 14 138 „ 15e 8 256 „

3e 14 148 „ 16e 8 267 „

4e 15 160 „ 17e 8 255 ,.

5e 15 187 „ 18e 8 261 ,.

6e 15 205 „ 19e 7 259 „

7e 15 208 „20e 7 265 ,.

8e 15 216 „ 21e 6 289 ,.

9e 13 218 „ 22e 5 295 „

10e 13 ! 216 „ 23e 4 292 ,.

11e 12 214 „ 24e 2 287 „

12e 11 239 „ 25e 2 297 „

13e 8 242 „ 26e 2 264 ,.

Doordat de duur der lactatie niet bij alle geobserveerde kinderen dezelfde was en door bijzondere omstandigheden enkele kinderen op bepaalde dagen niet werden gewogen, ziin de gemiddelde maxima uit een verschillend aantal observaties berekend.

In zijne monographie „Ueber Magencapacitat und Gastrektasie im Kindesalter" onderwerpt Pfaundler de methoden van Politzer, Fleischmann, Frolowsky, Henschel, Drewitz en Zuccarelli aan een kritiek. Het zou ons te ver voeren hierop in te gaan; wij willen slechts met een enkel woord de onderzoekingen van Pfaundler zelf bespreken.

Pfaundler vond, dat een hoogere binnendruk dan 20 cM> water op de gezonde lijkenmaag van den zuigeling een acuut verlammenden invloed heeft en kwam empirisch tot de conclusie, dat de capaciteit bij een waterdruk van 20 cM. ook bereikt kan worden door een watervulling, waarvan het volume overeenkomt met de capaciteit van de maag bij een waterdruk van ongeveer 15 cM. Hij vond voor de gemiddelde capaciteit van de niet uitgerekte (zoogen. systolische) ^'Aenmaag by lö cM. waterdruk:

Einde van de

le 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e maand.

90 100 110 125 140 160 180 200 225 250 275 290 eM».