is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk is als vrouwenmelk, leerden Yon Bunge's onderzoekingen het volgende:

Proeentisehe | In 100 gram vaste Bestanddeelen der koemelkasch. samenstelling der ; stof uit koemelk I koemelkasch. I z^jn aanwezig.

22.14 pCt. 1.67 gram.

13.91 „ 105 „

£a0 20.05 „ 1.51 „

MgO 2.63 „ 0 20 „

0.04 „ 0.003 „

24.75 „ 1.86 „

01 21.27 „ 1.60 „

Blauberg vond bij koemelk in 100 gram vaste stof:

K»0 . . 1.440 gram MgO . . 0.137 gram 80, .... 0.133 gram.

Na,0 . . 0.374 „ Fe,0a . . 0.009 „ P,05. . . . 1.880

CaO . . 1.900 „ Cl . . . 0.359 „ Onoplosbaar. 0.090 ,,

en Soldner op 1000 deelen koemelk bij twee analysen:

K20 . . 1.885 gram 1.72 gram MgO . . 0.205 gram 0.20 gram.

Na,0 . . 0.465 „ 0.51 „ P20s. . . 2.437 „ 1.82 „

CaO . . 1.720 „ 1.88 „ Cl . . . 0.820 „ 0.98

Wat ons bij deze analysen het meest treft, is het geringe ijzergehalte van koemelk. Volgens Friedjung en Jolles bevat koemelk slechts 1.25 — 2.58 milligram ijzer per Liter, vrouwenmelk evenwel 3.52—7.21, gemiddeld 5.09 milligram per Liter. Daarentegen is koemelk 4, respectievelijk 6 maal zoo rijk aan CaO en P20i als vrouwenmelk.

Uit Heubner's stofwisselingsproeven bleek, dat bij het met koemelk gevoede kind 2 maal zooveel zouten in de faeces werden teruggevonden als bij het borstkind; van de Ca-zouten werd bij den kunstmatig gevoeden zuigeling zelfs 70 pCt. in de faeces teruggevonden. Het feit, dat koemelk-faeces zooveel volumineuser zijn dan vrouwenmelk-faeces, wordt dan ook door Heubner voor een deel hieraan toegeschreven.

Vriespuntverlaging, osmotische druk en moleculen aantal zijn bij vrouwenmelk en koemelk vrijwel gelijk.

Fermenten. De verschillen, die vrouwenmelk en koemelk vertoonen ten opzichte van de aanwezigheid van verschillende fermenten, antitoxinen en alexinogene stoffen hebben wij bij