is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het evenwel te danken, dat men is teruggekomen van de tot dusverre geldende opvatting, alsof een zuigeling geen volle melk zou kunnen verdragen vóór de 9e levensmaand, een zienswijze, die zeker oorzaak is geweest, dat velen zuigelingen in hun voeding te kort werd gedaan.

Als hoofdargument tegen het gebruik van volle melk gold vroeger steeds het bezwaar van de moeilijke verteerbaarheid van het koemelkcaseïne.

Sinds evenwel gebleken is, dat koemelkcaseïne even goed door den zuigeling wordt verteerd en geresorbeerd als vrouwenmelkcaseïne, zou men het bezwaar van het groote eiwitgehalte van onverdunde melk als vervallen kunnen beschouwen.

Wanneer wij ons echter herinneren, dat Heubner bij kunstmatig gevoede kinderen in de faeces niet meer N terugvond dan bij borstkinderen, doch daarentegen veel meer N in de urine, waaruit volgt, dat bij voeding met koemelk wel is waar veel meer N wordt gedigereerd en uit den darm geresorbeerd, doch ook weer wordt uitgescheiden langs de nieren, zonder dat belangrijk meer N in het lichaam wordt vastgelegd dan bij de voeding met de veel minder N bevattende vrouwenmelk, dan is het duidelijk, dat het spijsverteringsapparaat van den kunstmatig met een aan N zeer rijk voedsel gevoeden zuigeling zeer veel arbeid moet verrichten en op den duur daaronder lijden, zoo als door Heubner zelf is uiteengezet (zie bladz. 143). Bovendien weten wij, dat de maag des te eerder ledig is, naarmate het voedsel armer is aan eiwit en hebben de onderzoekingen van Pawlow en zijne leerlingen aangetoond, dat de hoeveelheid en het fermentgehalte van de digestiesappen afhankelijk zijn van den aard der voeding. Bij zwakke en op den duur ook bij de meeste krachtige zuigelingen zal het digestieapparaat niet de noodige hoeveelheid digestiesappen van een voldoend fermentgehalte kunnen blijven leveren, wanneer voortdurend voedsel wordt toegevoerd, zoo rijk aan eiwit, als de onverdunde koemelk.

Men ziet dus, dat kliniek en experiment in deze hand aan