is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs bij de meeste zuigelingen laxeerend, terwijl sommige nog niet eens een 4 a 5 pCt.'s-oplossing verdragen.

Jacobi verkiest steeds rietsuiker op grond van haar bederfwerende eigenschappen; bij toevoeging van rietsuiker wordt de melk dan ook minder spoedig zuur dan bij toevoeging van melksuiker. Prechtl zag kinderen bij het gebruik van melksuiker lijden aan ructus, flatus, dyspeptische ontlasting, anaemie, rhachitis, terwyl deze ziekten en abnormale verschijnselen verdwenen na het vervangen van ■melksuiker door rietsuiker. Ook wij hebben in de praktijk eenige malen waargenomen, dat kinderen, die melksuiker in de flesch kregen, bijzonder onrustig waren en zeer veel last badden van flatus en ructus en dat deze verschijnselen verdwenen bij het gebruik van rietsuiker. Het blijft evenwel de vraag, of in deze en dergelijke gevallen de gebruikte melksuiker een zuiver en betrouwbaar product was.

Volgens Prechtl wordt door het uit melksuiker gevormde melkzuur het calcium aan het koemelkcaseïne onttrokken, waardoor dit eiwitlichaam in vrij vaste massa's in de maag stolt en moeielijk door het maagsap wordt verteerd, zoodat ongeveer '/, gedeelte onopgelost blijft. Bij vrouwenmelk daarentegen verwekt het uit de melksuiker gevormde melkzuur geen stoornis, omdat dit zuur vrouwenmelkcaseïne niet doet stollen, zoodat het caseïne der vrouwenmelk in toto kan worden geresorbeerd.

Bij gezonde zuigelingen is het naar onze ervaring vrij wel hetzelfde, of men riet- dan wel melksuiker toevoegt; bij beide moet men zich hoeden voor overmaat, daar anders licht digestiestoornissen, ook glyco- of lactosurie alimentaire kunnen ontstaan. Voordeelen van rietsuiker zijn, dat deze gemakkelijk in zuiveren toestand is te verkrijgen en daarenboven goedkooper is dan melksuiker. Sommige ongekristalliseerde melksuikersoorten, die in den handel voorkomen, zijn niet chemisch zuiver en niet vrij van bacteriën.

Escherich en vooral Keller maken gaarne gebruik van