is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitsche naburen), waarvan hij geleidelijk, bij het ouder worden van den zuigeling, het caseïne- en het vetgehalte verhoogt, door trapsgewijs stijgende hoeveelheden melk aan het roommengsel, dat uit 1 deel room en 3 deelen water bestaat, toe te voegen. Biedert doet dit op de volgende wijze:

li/2—2 Liter versche, ongekookte melk wordt hoogstens 2 uur op een koele plek in een wijd vat geplaatst, waarna met een ondiepen lepel 125 gram room wordt afgeschept, welke hoeveelheid gemakkelijk wordt verkregen. De room onderscheidt zich van de daaronder zich bevindende blauwachtige magere melk door zijn geelwitte kleur. Deze room heeft volgens Biedert een samenstelling van circa 3.0 pCt. eiwit, 10 pet. vet en 5 pCt. suiker en dient ter bereiding van 5 verschillende mengsels, waarvan de samenstelling en bestemming in de hieronder volgende tabel is aangegeven, terwijl zijn mengsel YI, dat bestemd is voor zuigelingen na de 7e maand, bestaat uit melk, water en suiker, doch zonder toevoeging van room.

Leeftijd Room. Water. Melk-

Mengsel. , , .. Melk. Caseïne vet. Suiker,

v/h. kind 1 deel. 3 deelen. suiker.

I. Ie maand.i % Liter. % Liter, j 18 gram. — 0.9 pCt. 2.5 pCt. 5 pCt.

II. 2e „ 1 „ ^le Liter. 1.2 2.6 „ 5 „

m. 3e—4e „ „ „ , V» „ 1.4 „ 2.6 „ 5 „

IV. 4e—5e „ „ „ „ V* „ 1.7 „ 2.8 „ 5 .

V. 6e—7e „ „ „ „ % „ 2 „ 3 „ 5 „

VI. na 7e „ j — j !4 Liter. 12 gram. Vj „ 2.3 „ 2.4 „ 5 „

Zooals uit de tabel blijkt, voegt Biedert 18 gram melksuiker toe op een hoeveelheid van '/, Liter van zijn roommengsel .

Bij het samenstellen van de tabel nam Biedert aan dat koemelk bevat: eiwit 3.4 pCt., vet 3.0 pCt. en suiker 5 pCt.

Ook de roommengsels van Biedert hebben nog een te laag vetgehalte, zoodat gezonde zuigelingen daarvan grootere