is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mandjes thuis bezorgd, die zoo noodig voorzien zijn van een ijskoeler.

Yan uit het laboratorium te Boston worden, volgens Rotcii, gemiddeld 200 zuigelingen per dag gevoed. Zijne methode heeft ingang gevonden in de praktijk van 400 medici, terwijl hij zelf haar met succes heeft toegepast bij 3000 zuigelingen (opgaven van 1895).

De meeste Amerikaansche artsen zijn zeer tevreden over de laboratoriummelk of „modified milk". Ciiapin stelt alleen den eisch, dat de medicus een goed voorschrift moet kunnen geven, omdat: „it would be as creditable to send his patients to a pharmacy to find out what drugs they needed, as to send them to a food laboratory to find what particular foodcombination they should use."

Anders luidt het oordeel van Starr. Deze heeft nl. medegedeeld, dat hij slechts bij 3 van 54 kinderen met deze methode slaagde; bij de overige traden öf zulke ernstige digestiestoornissen op öf was de toeneming in lichaamsgewicht zoo gering, dat men met het gebruik van de laboratoriummelk moest ophouden. Eén kind kreeg zelfs morbus Barlowii. Of de meening van Starr juist is, dat de oorzaak ligt in het samenklonteren van het vet en de daardoor bemoeielijkte vertering van het caseïne, moet in het midden worden gelaten. Volgens de microscopische afbeeldingen, die Rotcii van zijne melk geeft, zou juist de emulsietoestand van het vet bijzonder goed behouden zijn.

Hoe dit ook zijn moge, deze Amerikaansche methode met al haar theoretiseeren noodigt zeker niet tot navolging uit.

Voor plaatsen, waar geen melklaboratoria bestaan, heeft men in Amerika verschillende „home modifications" aangeraden. Veelal wordt dan gebruik gemaakt van de z.g. decimale methode van Coit. Hierbij worden gebruikt drie vloeistoffen, nl. een 10 pCt. vet houdende room, een 10 pCt. melksuiker bevattende afgeroomde melk (voor het noodige eiwit) en een 10 pCt.'s melksuikeroplossing. Door het vermengen