is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan 1 Liter roommengsel of verdunde melk. Ook van deze praeparaten is niet veel goeds te verwachten.

Melksomatose-ramogeen van Biedert is een ramogeen, waarbij aan het eiwit van den room nog 25 pCt. melksomatose is toegevoegd. De wijze van gebruik is dezelfde als bij ramogeen. Terwijl de gewone somatose uit vleesch wordt bereid, maakt men deze melksomatose uit caseïne.

F. Methoden, waarbij meel, al dan niet gedextrineerd, of

andere stoffen aan de koemelk worden toegevoegd.

(i. Melk, waaraan afkooksels van gerst, haver, tarwemeel, rijstemeel, of kindermeel soorten zijn toegevoegd.

Bij de plantaardige afkooksels moet men onderscheiden die, waarvan het gehalte aan vaste stof in hoofdzaak uit planteneiwit bestaat en die, waarbij amylum het hoofdbestanddeel uitmaakt. De eersten worden gewoonlijk „plantenslijm" genoemd, al is deze benaming chemisch ook onjuist.

Daar zich het eiwit bijna uitsluitend bevindt in de periphere deelen van den graankorrel, zal men een plantenslijm verkrijgen, wanneer ter bereiding van het afkooksel gebruik wordt gemaakt van graankorrels, die ongepeld, grof gemalen of slechts van hun omhulsel ontdaan zijn. Gebruikt men daarentegen meel, dat bijna geheel van de zemelen is bevrijd, dan gaat alleen amylum in het afkooksel over en verkrijgt men een z.g. meelafkooksel.

Bij het bespreken van de Soxhlet — heubner'sche methode hebben wij reeds gezien, dat Heubner's verdunningsvloeistof naast melksuiker 2 pCt. meel bevat. Een dergelijke verdunning van de koemelk met meelafkooksels in plaats van met enkel water werd reeds volgens Ebers door de oude Egyptenaren toegepast en in het midden der 18'le eeuw opnieuw warm aanbevolen door P. Frank, toen van een theorie over meelvoeding voor zuigelingen nog geen sprake was. In het begin