is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, onoplosbaar gemaakt. Om die reden voegt Soxhlet kalkzouten toe. Het keukenzout dient om te gemoet te komen aan het geringe chloorgehalte van koemelk.

Het praeparaat bevat geen eiwit en wordt afgeleverd in blikken bussen van 1/2 K G. inhoud tegen den prijs van 1.5 Mark. De werking is min of meer obstipeerend. Men kan het in groote hoeveelheid toedienen, zoo zelfs, dat de suiker 10 pCt. van het melkmengsel uitmaakt.

Soxhlet geeft het op de volgende manier: op l/3 Liter melk komt "ja Liter water, waarin 90 gram voedingssuiker is opgelost. Van dit mengsel, dat eerst nog wordt opgekookt, krijgt het kind 000 gram tot de 4e, 700 gram tot de 7e, 850 gram tot de 9e en 900 gram tot de 13e levensweek. 1 Liter van dit mengsel bevat ± 11.4 gram eiwit, 12.2 gram vet en 106 gram koolhydraten (90 gram voedingsuiker + 16 gram melksuiker); de caloriënwaarde bedraagt 595. Bij oudere zuigelingen verdunt Soxhlet de melk met een gelijke hoeveelheid water en voegt hij per 10o gram melk één opgehoopten koffielepel (± 10 gram) voedingssuiker toe. Zonder nadeelige gevolgen kan men zelfs klimmen tot 20 gram voedingssuiker per 100 gram melk.

Door Frucht, Klautsch, Weissbein, Moro en Rommel wordt het praeparaat aanbevolen. Moro zag vooral bij atrophische zuigelingen goede resultaten. Ook Heubner beveelt in zijn leerboek Soxhlet's voedingssuiker aan en zegt nadrukkelijk, dat de suiker, alvorens bij de melk te worden gevoegd, met kokend water moet worden overgoten en gedurende 1/2 uur gekookt. Over het algemeen vielen ook onze proeven met den voedingssuiker vrij gunstig uit (de Bruin).

e. Allenbüry's malted food No. 3

wordt uit tarwemeel en mout bereid en bevat naast maltose ongedextrineerd amylum. Onder bijvoeging van rietsuiker wordt het met water aangeroerd en met de koemelk vermengd. Het wordt aanbevolen voor zuigelingen boven de 6 maanden.