is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede en de tweede en derde schap aangebracht. Enkele boeken dragen nog sporen, dat zij vroeger geketend zijn geweest; maar of dit in deze boekerij ooit het geval was, durf ik niet beslissen. ')

Over de inrichting van andere Nederlandsche boekerijen uit de 16e en 17" eeuw valt weinig te zeggen. De oude Athenaeum-bibliotheek van Deventer, van 1598 tot 1822 bewaard in de kerk van Heer Floreusliuis -) heeft vermoedelijk nog langen tijd gebruik gemaakt van de lectrijnen, die in de librarie van 't bedoelde gesticht gestaan hadden — maar daarover vonden wij niets opgeteekend. Uit oude, geschreven catalogi van de Goudsche Librije3) zou men kunnen afleiden, dat er in 1615 eene kast stond die ongeveer 230 boeken bevatte en vyf puimten, elk naar het schijnt met twee rijen boeken; in 1657 waren er minstens acht lessenaars, alle met twee reeksen boeken, onder elkaar geplaatst. In het boekerijtje der St. Laurenskerk te Rotterdam waren „Libri in forma maxima" geplaatst „in plitteo maiori." De andere In pluteis minor/bunMeer licht geeft de catalogus niet en te Deventer, te Gouda noch te Rotterdam zijn de oude lectrijnen bewaard gebleven.

*) Iïene catalogus van deze boekerij werd uitgegeven in 1893. Zij telt 388 nummers, waaronder enkele incunabelen.

*) Catal. v. d. Athenneum-Bibliotheek te Deventer, Dev. 1896, Voorrede, blz. XVIII en XXXIII.

3) .Bewaard in de tegenwoordige bibliotheek aldaar.