is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59. Oud Artsenij en Tooverboek bevattende allerlei middelen ; de kunst zich onzichtbaar te maken, enz. 16e eeuw. eens in bezit van Jonkker Pilgrim van Essen, dykgreve op Veluwe. 4°.

61. Thomae a Kempis de milicia hominis super terram; de tribus tabernaculis exercitia ; duae epistolae notabiles. Hs. perk. en pap. le helft 15e.

62. Augustini Soliloquia et VIII alia eiusdem opuscula. perk. en pap. uit denzelfden tijd.

63. Thomas van Aquin boeken van godskennisse, mynne gebrukinge, innigste love, dancbaerheit en medevrolicheit der seligen selen; Augustini eenghesprake en innigste vereninghe met onsen heren gode ; Het, hooge lied. 15e eeuw. pap. + 100 bl.

64. Verzameling ascet. verhandel, in 't Mnl. zonder naam v. d. schrijver(s) geschr. 1450.

65. Bonaventurae opuscula pleraque. perk 15e eeuw.

66. Frat. Bertramni de Alen, de laude novi seculi; Th. Aquinatis de beatitudine aeternitatis et alia ejusmodi opuscula 15e. perk. en pap. 12o.

67. Th. v. Aquin, van Godes kennisse, mynne en gebrukinghe, van godliken zeden, van der Zyrtheit? der zielen. 15® eeuw. 12°.

68. Disputatio de christiana fide; Anselmi liber metricus de sacrificio script, a. 1546; liber de variis locis juris canonici 56 capita continens. Ms. sec. XIV; Raymundi summa metrica; Expositio vocabulorum, biblie. eiusd. auct. 8° perk.

69. Over de passie; verschill. tractaten in 't Mnl. geschr. 1452. 12o.

70. De Psalmen in 't Mnl. 15e eeuw.

71. Liber qui dicitur doctrina Luici (?) et alii tractatus ascetici v. G. de Groot of zijne school. 15e eeuw.

72. Van allen Godeshilligen. Hs. 15e eeuw. perk. en pap.

Uit een geschreven catalogus van de Frensweger kloosterboekerij omstreeks 1850 vervaardigd door Dr. Ludwig Tross, vroeger in het bezit der hoogleeraren Moll en Acquoy, thans in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, (genummerd 133 G. J.) Sedert 1805 was Frenswegen heteenige nog bestaande klooster van de congregatie van Windesheim. (Zie Acquoy, Windesheim, III, blz. 29.) Het werd opgeheven in 1809. De rijke bibliotheek werd jaren lang verwaarloosd, totdat de graaf van Bentheini wat er nog van over was, in 1874 ten geschenke gaf aan de Universiteit te Straatsburg. Dat er in den tijd. toen deze catologus werd opgemaakt, reeds boeken uit de kloosterbibliotheek verdwenen waren, bewees Dr. H. Brugmans onlangs (Gron. Volksalmanak voor 1902) Een tweede bewijs