is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O 11B E R I c H T.

Artes non habent inimicos nisi ignorantes.

Dat er in een tijd, waarin wel niets de menschen zoo koel laat als de kunstrichting der Leidsehe fijnschilders, een boekje verschijnt over dengene, die deze richting in het leven heeft geroepen, zal menigeen verwonderen, vooral wanneer de schrijver begint met de verklaring dat hij, evenals Joshua Reynolds, Dou's werken beschouwt „with admiration on the lips, but indifference in the heart".

Men moet dan ook in het volgende niet vele aesthetische beschouwingen verwachten, daar de schrijver zijn onderwerp van een zuiver historisch standpunt heeft opgevat.

Gerrit Don genoot reeds tijdens zijn leven een zeer groote beroemdheid. Hoewel geen groote persoonlijkheid en zonder genialiteit te bezitten, wist hij toch eene kunstrichting te scheppen, die toenmaals en nog lang daarna zeer in den smaak viel en tal van jongeren by hem in de leer deed gaan. Zyne werken werden met de hoogste prijzen betaald en prykten, evenals thans nog, in de beroemdste verzamelingen. Kortom, Gerrit Don is het type van een tijdens zyn leven gevierd Hollandsch kunstenaar. En daar dat leven (1613—75) juist valt in den tijd van hoogsten bloei der Hollandsche kunst, is het een uiterst geschikt uitgangspunt voor