is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Schilderstukken, in <le zeventiende eeuw te Leiden aanwezig.

Onder de Hollandsche steden, die zich in het begin der zeventiende eeuw het krachtigst ontwikkelden, nam Leiden eene eerste plaats in.

De groote toevloed van nijvere handwerkslieden, die, uit de Zuidelijke Nederlanden verdreven, zich vooral in deze stad waren komen vestigen en er de lakenindustrie tot een ongekenden bloei deden geraken, de stichting der Hoogeschool, die door de beroemdheid harer professoren meer en meer het middelpunt der Hollandsche wetenschap werd, de oprichting van het Collegium Theologicum, waar de predikers van het Calvinisme werden opgeleid, dit alles deed voor Leiden een nieuwen tijd aanbreken, deed het den anderen steden van Holland op zijde streven in omvang en welvaart. Het aantal inwoners nam steeds toe: reeds in 1610 moest men tot eene vergrooting der stad overgaan, en op het einde der eeuw, in 1695, was zelfs een tweede uitbreiding noodig, wel een bewijs, hoe Leiden vooruitging.

Ook aan het uiterlijk der stad kon men die steeds voort-

1