is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Dou's leven tot 1<>31.

Er heeft vroeger heel wat verwarring geheerscht in de >pgaven van het geboortejaar van G e r r i t Dou daar men de handteekening op zijn beroemde schilderij, „de Waterzuchtige Vrouw" (M. 91)2), voor geloofwaardiger hield

Jan Orlers' berichten.

Wij behoeven hieromtrent niet in bijzonderheden te treden: Rammelman Elsevier heeft aan die verwarring voor goed een einde gemaakt, door op archivalische gronden vast te stellen, dat Orlers de waarheid spreekt8). En zoo staat

1) Aldus schrijve men zijn naam, daar hij zichzelf steeds Gerrit noemt (vgl. Bijlage II). Over de schrijfwijze Don vgl. ook W. Schinidt in Lutzow's Kunstchronik VIII kolom 260.

2) Aldus worden in dit geheele boekje de schilderijen van Don aangeduid, volgens de nummers van den hierachter afgedrukten catalogus van Dou's werken.

3) Verdere bewijzen zijn de handteekening op het zelfportret M. 100,

luidende „G. Dou 1652 Leyden aetatis 39", en op het zelfportret M. 100,

luidende „G. Dou 1063 Aet. 50." - Op het eerste maakte reeds O. Gran-

herg (Collections privées de la Suède l 276) opmerkzaam. - Over de

handteekening der Waterz. Vrouw zie beneden, hoofdstuk II.