is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten geschenke gaf. Deze gaf het aan de Fransche Natie cadeau, en zoo kwam de Waterzuchtige Vrouw naar Parijs, waar ze eindelijk rust vond van haar omzwervingen.

Zoo zwierven Dou'b werken niet minder dan die van onze andere groote meesters overal rond, totdat de meeste in groote verzamelingen een plaats vonden, die zij voorloopig wel niet weer zullen verlaten. Vele zullen echter steeds van hand tot hand, van land tot land blijven trekken en steeds verder verwijderd worden van de plaats, waar ze geschilderd werden. Reeds nu moet men ze in Amerika gaan zoeken '). D o u 's vaderstad kan helaas niet meer op het bezit van een zijner werken bogen. Er waren er nog wel in de negentiende eeuw en b. v. de verzameling Ivleinenbergh bevatte er verscheidene, — o. a. een zelfportret (M. 170), — die echter alle de stad verlaten hebben bij de verkooping van die collectie in 1841, Het laatste stukje, een portretje uit Dou's eersten tijd (M. 125), verliet de stad omstreeks 1875. Moge weldra opnieuw een werk van Dou's hand, al is het nog zoo klein, weder binnen Leiden eene plaats vinden en zoodoende de wensch, dien reeds in 1669 Leiden's burgeineesteren koesterden2), worden vervuld.

1) Te New York en Cincinnati (M. 27 en 80). In 4879 was er zelfs, gelijk de heer Moes mij mededeelde, een stuk van D o u te Lima in Peru. Althans zegt dit de catalogus van de collectie van Don Manuel Zaballor aldaar.

2) Zie boven blz. 80.

11