is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147. Mansportret.

Kamer, waarin een heer zit, die met de 1. hand rust op een tafel met fluweelen kleed, waarop een hoed enz. ligt, In de r. hand houdt hij handschoenen.

P. 28X24. Ovaal. Verk. v. Sluypwyk 20 Apr. 1803 A. ƒ 1600 aan Spaan. 148 * Mansportret. Brussel, Graaf d'Oultremont.

Borstbeeld, van ter zijde gezien, met lang golvend haar, donkere kleeding, witten halskraag, den hoed zijdelings op het hoofd, de rechter hand in zijn vest gestoken. Hij is ongeveer 35 jaar oud.

Gem. G Dou. P. 18XI"*- Pendant van 199. Tent. Brussel 1882. Sm. s. 66.

149.* Mansportret. Riga, Friedrioh Wilhelm B r e d e r I osohe Sammlung.

In een boogvenster met opgenomen gordjjn; donkere achtergrond. Lang, grijsachtig, krullend haar, dat neerhangt op den donker blauwgroenen mantel. Bruine jas en witte kraag.

Gem , byna onzichtbaar, onder het venster. P. 26 X 23

150. Portret van een jong officier met hoogen halsberg en hoed met voeren.

P. 26 X 21- Ovaal. Coll. de Gagny 1776, fr. 1820. Ie Boeuf 1782 fr. 951. Sm. 47.

151.* Mansportret. O 1 d e n b u r g.

Hij heeft een zwarten, breedgeranden hoed op, handschoenen in do 1. hand, om den hals een witten geplooiden kraag. Het is een jong man.

P. 88X81 ; vierkant, doch geschilderd in ovaal. J. Kiilin sc. in Bode's „Galeriën Wesselhoeft und Oldenburg". Geschilderd ongeveer 1634—'35 (Bode). 1867 uit de coll. Pommersfelden als de Keyser.

151 a. Mansportret.

P. 37X81- verk. v. Noort, Leiden 29 Apr. 1845. Misschien hetzelfde als 151.

151 b. Mansportret.

Jogno man, gekleed in bruin laken.

P. 14X11- Verk. Itobiano Brussel 1 Mei 1837.

154.* Kop van een jong man. Liverpool, Walker Art Gal1 e r y.

P. 9X8- Geschenk van Mrs. Margaret. Harvey 1878.

153* Mansportret. Brussel, Galerie Arenberg.

Horstbeeld, n. r. gewend, met een bruinen baard en ronden kraag. Gem. r. bij den schouder G. Dou, P. 37X^8- Pendant van 203.

154. Mansportret.

P. 18 X14- Tent. Amst. 1872, ingezonden door W. Gruyter.

155.* Portretten van een heer en dame. Amsterdam 279.

In een door Berchem gesohilderd landschap, wnarin 1. een hond, zit r. een dame, m. geelen rok en zwart m. karmijn afgezet jakje. Ze