is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het raamkozijn een basreliëf van Duquesnoy, voorstellende kindertjes, die met een bok stoeien.

Gein. (niet meer goed leesbaar) links op het kozgn. — P. 49X38. Boven rond Vroegerals van Staveren. Het is niet onmogelijk, dat liet Petersburger stuk werkelijk een copie door van Staveren is, en liet volgende het origineel.

254. Hetzelfde onderwerp

met de handt.: G. Douw 1651, op de verk. Ponunersfelden 1867. Verk. Narischkine Parijs 1883. Faivre se. in den catal dier verknoping. — Misschien wel het origineel van 253.

254 a. Copie te Londen, Bridgewater House.

Gegraveerd in de Stafford Gallery. P. 46X84. Sn s. 17.

255.* Haringverkoopster met een jongen. S t. Petersburg ('04. Door de opening van een boogvenster ziet men in een winkel. Op het

raamkozijn een tobbe met haringen, een dweil en een liggende hond. Aan het raam hangt een mand vol eieren en een weegschaal, waarvan een der schalen een tafel raakt, die tegen den muur staat. In den winkel bij het raam 1. staat een oude koopvrouw met zwarten hoed en witte kap, gekleed in blauwen rok en rood jak, naar r. gewend. Zij houdt een haring bij den staart en reikt de 1 hand aan een jongen, die met de eene hand den baring aanneemt en met de andere een geldstuk geeft. De jongen is gekleed in bruine jas en violet baret met rood. Achter in den winkel 2 ramen; door het linker ziet men een landschap, bij het rechtsche staat een tafel met een flesch, kruik, sohotel en trechter. Een kooi met vogel hangt aan de zoldering.

Gcm. aan den rand van liet kozijn : GDou. — P. 41 Phot. Braun. Vroeger te Cassel . van¬

daar 1806 door de Franschen naar Parijs gebracht. Daarna uit de Gall Malmaison naar Petersb

250.* Haringverkoopster met een jongen. S t. 1' etersburg 905.

Door een open boogvenster in een steenen muur ziet men in een winkel een oude vrouw staan, naar 1. gevvenil, met witte muts, blauwen rok, donkergrijs keurslijf met roode mouwen, witten halskraag. Het is dezelfde vrouw als op no. 144 enz. Zij houdt in de 1 hand een haring aan den staart en in den palm van haar r. hand een geldstuk, dat zij ontvangen heeft van een kleinen jongen met bruin jasje, blauw schort en grijzen hoed. Hij kijkt lachend naar de vrouw en wijst met den vinger naar een anderen haring in de tobbe, die op de vensterbank staat, en die de vrouw met de r. hand half oplicht. Op de vensterbank een bos uien. Aan het raam een vogelkooi. Achter links een open deur, tafel, waarboven een plank met vaatjes enz.

Gem. op een kastje: GDou. — P. 31)*(23. Boven rond Phot. Braun. Herkomst als 255. Misschien op de verk. Valkenburg Rott. 11 Apr 1731. Sm. s. 18.

256 a.* Haringverkoopster mei een jongen. S t. Petersburg, graaf O r 1 o f f D a v i d o I f.

257.* Haringverkoopster mei een jongen. L o n d e u , Duke o f D evonshire.

Aan een boogvenster staat een oude vrouw inet een haring in de hand, dien ze uit een tobbe op de vensterbank vóór haar genomen heeft. Zij